Courses

School
Programs of study
Courses
School Members

Humanities
Philosophy and History
NAGAI Tatsuo
IKEDA Shinji
TABATA Mami
SAWADA Tetsuo
SUZUKI Keiji
TOKUNAGA Yosuke
IRIE Koji
MINAMI Yuzo
TSUGIYAMA Jun
TAKAHASHI Koji
Intercultural Studies※
SUZUKI Nobuaki
SUEOKA Hiroshi
SAITO Hiroki
AOKI Kyoko
ONO Naoko
Behavioral and Social Sciences
KIDA Yuko
KUROKAWA Mitsuru
TSUBOMI Hiroyuki
SATO Yutaka
ITOU Tomoki
OHNISHI Koji
SUZUKI Koshiro
FUJIMOTO Takeshi
NOZAWA Toyoichi
HAYASHI Natsuo
SUNAGA Nobue
Language and Culture
KUREBITO Megumi
HINO Yukio
YAMAZAKI Keiko
ANDO Tomoko
TAMURA Syunsuke
FUJII Fumika
KOSUKEGAWA Teiji
NAKAI Seiichi
WADA Tomomi
JOHO Satoshi
ISOBE Yuko
MORIGA Kazue
OHNO Keisuke
RYO Yuki
British and American Language and Culture
・British Language and Culture
・American Language and Culture
OKUMURA Yuzuru
TSUNEKAWA Masami
YUKI Shiro
FUJITA Hideki
DAIKUHARA Chinami
AKAO Chinami
FUJIKAWA Katsuya
MIYAUCHI Nobuko
KURODA Kiyoshi
ABE Yoshinori
NAKAJIMA Toshie
UMEZAWA Aya
TAKEDA Akifumi
Foreign Language Faculties
TALANDIS Jr., GERALD(English)
ZOUBEK WOLFGANG(German)
KAZAKEVICH MARGARITA(Russian)
富山大学人文学部広報委員会 
All Rights Reserved. COPYRIGHT(C) 2005-2007  School of Humanities, University of Toyama 
Gofuku 3190 Toyama 930-8555, Japan

Notice:
1. The Intercultural Studies course will be closed and is therefore not available for students matriculating from AY 2020 onward.
2. “Teaching Japanese as a Second Language” will not be offered to students matriculating from April AY2021 onward.