x Courses

Courses

Faculty
Divisions
Courses
Professors

Humanities
Human Sciences
NAGAI Tatsuo
IKEDA Shinji
TABATA Mami
SAWADA Tetsuo
KUREBITO Megumi
HINO Yukio
YAMAZAKI Keiko
ANDO Tomoko
KIDA Yuko
KUROKAWA Mitsuru
TSUBOMI Hiroyuki
History
SUZUKI Keiji
KUMAGAI Takayuki
SAWADA Minoru
TOKUNAGA Yosuke
IRIE Koji
MINAMI Yuzo
TSUGIYAMA Jun
TAKAHASHI Koji
Socio-Cultural Studies
SATO Yutaka
ITOU Tomoki
OHNISHI Koji
SUZUKI Koshiro
FUJIMOTO Takeshi
NOZAWA Toyoichi
TAKEMURA Taku
HAYASHI Natsuo
Intercultural Studies
SUZUKI Nobuaki
SUEOKA Hiroshi
SAITO Hiroki
AOKI Kyoko
ONO Naoko
East Asian Languages and Cultures
TAMURA Syunsuke
KOSUKEGAWA Teiji
NAKAI Seiichi
WADA Tomomi
JOHO Satoshi
ISOBE Yuko
MORIGA Kazue
OHNO Keisuke
RYO Yuki
British and American Language and Culture
OKUMURA Yuzuru
TSUNEKAWA Masami
YUKI Shiro
FUJITA Hideki
DAIKUHARA Chinami
AKAO Chinami
FUJIKAWA Katsuya
European Languages and Cultures
MIYAUCHI Nobuko
KURODA Kiyoshi
ABE Yoshinori
NAKAJIMA Toshie
UMEZAWA Aya
TAKEDA Akifumi
Foreign Language Faculties
TALANDIS Jr., GERALD(English)
ZOUBEK WOLFGANG(German)
KAZAKEVICH MARGARITA(Russian)
富山大学人文学部広報委員会 
All Rights Reserved. COPYRIGHT(C) 2005-2007  Faculty of Humanities, University of Toyama 
Gofuku 3190 Toyama 930-8555, Japan